"Kamu Yönetimi Uzmanlık İşidir"

Askerlik Hizmetinin Memuriyete Yıllık İzine ve Emekliliğe Olan Etkileri

asker

Memurluğa girmeden önce ya da memur olduktan sonra görevini yapan ya da çeşitli sebeplerle silah altına alınanların, bu dönemlerde geçirdikleri süreler; kazanılmış hak aylığı, memuriyet kıdemi, emekli keseneğine esas aylık, emeklilik ve yıllık izin süresi hesabına çeşitli şekillerde etki etmektedir. Altta bu etkileri tek tek açıklayalım;

A-MEMUR OLMADAN ÖNCE ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ OLANLAR

1-Kazanılmış hak aylığı bakımından

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 84. maddesinde; muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar hakkında adaylık hükümlerinin uygulanacağı, asalet tasdikinden sonra ise askerlikte geçen sürelerin kademe ilerlemesinde ve derece yükselmesinde değerlendirileceği belirtilmiştir.

Memuriyetten ayrılanlardan (askere gitmek için aylıksız izin ile ayrılma hariç) askerlik görevini yaptıktan sonra yeniden memuriyete girenlerin, askerlikte geçirdikleri süreler de, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin belirlenmesinde değerlendirilir.

Bu sürelerin memurun kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademesi ile memuriyet kıdeminde değerlendirilmesi için askerlik borçlanması yoluna gidilmiş olmasına gerek yoktur.

2-Emeklilik bakımından

Memuriyete girmeden önce ya da memuriyetten ayrılarak askerlik görevini yapanların memuriyete girmeleri halinde, prim ödemeden geçirdikleri askerlik sürelerine ilişkin “askerlik borçlanması” yoluna gitmeleri halinde, bu süreler emekliliğe ilişkin hizmet süresinin ve emekli keseneğine esas derece ve kademenin belirlenmesinde değerlendirilecektir.

Bu süreler için askerlik borçlanması yoluna gidilmemesi halinde, söz konusu süreler memurun emekliliğe esas hizmet süresi ile emekli keseneğine esas derece ve kademesinin belirlenmesinde değerlendirilmeyecektir.

3-Yıllık izin bakımından

Memuriyete girmeden önce ya da memuriyetten ayrılarak askerlik görevini yapanların memuriyete girmeleri halinde, muvazzaf askerlikte geçirdikleri süreler (okul devresi ve yedek subaylıkta geçirilen süreler dahil) yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilir.

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğlerinde de (Örneğin; 62,140 ve 152 numaralı Tebliğler), memurların kazanılmış hak aylıklarının belirlenmesinde değerlendirilen hizmet sürelerinin yıllık izin sürelerinin hesabında da dikkate alınacağı hususuna yer verilmiştir.

Bu sürelerin memurun yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilmesi için askerlik borçlanması yoluna gidilmiş olmasına gerek yoktur.

B-MEMUR OLDUKTAN SONRA ASKERLİĞİNİ YAPACAK OLANLAR

1-Kazanılmış hak aylığı bakımından

Devlet Memurları Kanununun 83. maddesinde; Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönenlerin askerlikte geçirdikleri sürelerin, askere gitmeden önceki kazanılmış hak aylık derece ve kademesine ilave edileceği belirtilmiştir.

Bu sürelerin memurun kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademesi ile memuriyet kıdeminde değerlendirilmesi için askerlik borçlanması yoluna gidilmiş olmasına gerek yoktur.

2-Emeklilik bakımından

Askerlik süresince memurların aylıksız izinli sayılması ve bu dönemlere ait emekli keseneği kişi ve kurum karşılıklarının memurun kurumu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılmaması nedeniyle, bu süreler emekli keseneğine esas derece ve kademenin belirlenmesinde ve emekli hizmet süresi hesabında değerlendirilmez.

Fakat, bu sürelere ait kişi ve kurum karşılıklarının memur tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılması halinde (askerlik borçlanması), söz konusu süreler memurun emekliliğe esas hizmet süresi ile emekli keseneğine esas derece ve kademesinin belirlenmesinde değerlendirilebilecektir.

3-Yıllık izin bakımından

Memuriyete iken aylıksız izinli sayılmak suretiyle askerlik görevini yapanların, muvazzaf askerlikte geçirdikleri süreler (okul devresi ve yedek subaylıkta geçirilen süreler dahil) yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilir.

Bu sürelerin memurun yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilmesi için askerlik borçlanması yoluna gidilmiş olmasına gerek yoktur.

C-MUVAZZAF ASKERLİK DIŞINDA SİLAH ALTINA ALINANLAR

1-Kazanılmış hak aylığı bakımından

657 sayılı Kanunun 81. maddesinde; hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurlarının silah altında bulundukları sürece izinli sayılacağı, 85. maddesinde ise;   bu şekilde silah altına alınanların kademe ilerlemelerinin devam edeceği ifade edilmiştir.

2-Emeklilik bakımından

Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurlarının, bu sürelerde izinli sayılmaları ve emekli keseneği kişi ve kurum karşılıklarının da yatırılmasına devam edilmesi nedeniyle, bu süreler içerisinde memurların emekliliğe esas hizmet süreleri ile emekli keseneğine esas derece ve kademelerinde herhangi bir kesinti yaşanmayacaktır.

3-Yıllık izin bakımından

Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurlarının silah altında geçirdikleri süreler, yıllık izin hesabına esas sürelerin belirlenmesinde değerlendirilir.

Kaynak: memurunyeri.com

Link to this post:

<a href="http://www.dpud.org/askerlik-hizmetinin-memuriyete-yillik-izine-ve-emeklilige-olan-etkileri/">Askerlik Hizmetinin Memuriyete Yıllık İzine ve Emekliliğe Olan Etkileri</a>

Similar posts
  • Askerlik ve Merkezi Yerleştirme (KPS...     2012 KPSS puanlarıyla yapılacak ilk yerleştirme 24 Haziran-3 Temmuz 2013 tarihleri arasında ÖSYM internet sistemi üzerinden yapılacak. Askerlikle ilişiği bulunan erkek adaylar ise tercih yapıp yapamayacakları ve özellikle de yerleşirlerse kurumlar tarafından atanıp atanamayacakları konusunda tereddütleri bulunmaktadır.   Konuya ilişkin tüm detayları aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz. Konuya ilişkin resmi karar  KPSS’ye ilişkin teknik konularda [...]

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

No data found, please check the expiration date.

E-Bülten Üyeliği

E-bülten ile hem derneğimiz faaliyetlerinden hem de uzmanlarımızın hazırladığı haber ve dosyalardan anında haberdar olun !

Arşivler


Hit Counter provided by Skylight
Önceki yazıyı okuyun:
Aile Birliğinin Korunması İçin Memura Tanınan İzin Hakları Neler?

Görev ya da eğitim maksadıyla eşleri başka yerlerde bulunan memurların, aile birliğinin korunması amacıyla kullanabilecekleri çeşitli izin hakları bulunmaktadır. Aile...

Kapat