"Kamu Yönetimi Uzmanlık İşidir"

Askerlik ve Merkezi Yerleştirme (KPSS tercihleri )

 

 

2012 KPSS puanlarıyla yapılacak ilk yerleştirme 24 Haziran-3 Temmuz 2013 tarihleri arasında ÖSYM internet sistemi üzerinden yapılacak. Askerlikle ilişiği bulunan erkek adaylar ise yapıp yapamayacakları ve özellikle de yerleşirlerse kurumlar tarafından atanıp atanamayacakları konusunda tereddütleri bulunmaktadır.

 KPSS_Askerlik-300x224

Konuya ilişkin tüm detayları aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.

Konuya ilişkin resmi karar

 KPSS’ye ilişkin teknik konularda görüş vermeye yetkili makam Devlet Personel Başkanlığıdır () . Askerde iken tercih yapılmasına ilişkin olarak sorulan bir soruya tarafından verilen resmi cevabın özeti şu şekildedir:

 “Merkezi yerleştirme işlemi neticesinde herhangi bir kamu kurumuna yerleştirilen ancak bu tarihte askerde olması sebebiyle ataması yapılamayan adayların bu hususu süresi içerisinde atanmak üzere yerleştirildiği kurumlara bildirmesi ve askerliğini bitirmesini müteakip bu kurumlara başvurması halinde atamalarının yapılabileceği mütalaa edilmektedir.”

Konuya ilişkin mahkeme kararı

İdari yargı düzeninin yüksek mahkemesi ve temyiz makamı olan Danıştay, askerde iken başvuru yapan adayların bu başvurularının kabul edilmemesini hukuka aykırı bulmuştur.

 Askerliğin kısa dönem ya da uzun dönem olması fark eder mi?

Hayır, hiçbir fark yoktur. Her iki durumda da kurumlar vatani hizmet sonuna kadar adayların kadrolarını saklı tutarlar ve dönüşü atamalarını yaparlar.

Kurumlar 1 yıldan fazla beklemez söylentileri doğru mudur?

 Hayır, böyle bir süre kotası yoktur. Askerlik süreniz ne kadar olursa olsun kurumlar kadronuzu bekletirler.

 4/B sözleşmeli personel için özel bir durum var mıdır?

 Hayır, bu dosyamızda belirtilen tüm hususlar aynen 4/B veya diğer sözleşmeli tüm personel alımları için de aynen geçerlidir.

399 KİT kontenjanları için özel bir durum var mıdır?

Bu dosyada belirtilen tüm hususlar 399 sayılı KHK’ye tabi KİT personel alımları için de geçerlidir.

Askerde iken tercih

 Askerde olan adayların tercih yapması mümkündür. Zaten tercihler ÖSYM resmi sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Bu adaylar, “aday işlemleri şifreleri” ile sisteme girerek tercih yapabilirler.

 Bu adaylar, yerleştikleri kuruma başvurarak aşağıdaki evrakları vereceklerdir:

 1- Askerde olduklarını gösteren onaylı resmi bir belge

 2- Yerleşmiş oldukları kontenjanın terhis tarihine kadar kendi lehlerine saklı tutulması talebi içeren bir dilekçe.

 Kurumlar bu adayları terhis oluncaya kadar beklerler ve terhis sonrasında başvurmaları durumunda atamalarını yaparlar.

 Tercih yaptıktan sonra yerleştirme sonuçları açıklanmadan askere giden adaylar ne yapmalıdır?

 Bu adaylar, yerleşmeleri durumunda bir önceki başlıkta belirtilen yolu izleyeceklerdir.

 Yerleşen ancak henüz atama evraklarını vermeden askere giden adaylar ne yapmalıdır?

 Bu adaylar, kurum atama evraklarını istediği sırada askerde olacaklardır ve üst başlıkta bahsettiğimiz yöntemi izleyeceklerdir.

 Yerleşmiş ve atama evraklarını vermiş ancak henüz ataması yapılmadan askere gidenler ne yapmalıdır?

 Bu durumda olan adaylar kurumlarına aşağıdaki belgeleri vermelidirler:

 1- Askere gideceklerine dair belgelerin örneği

 2- Atanacakları kontenjanın terhis tarihine kadar kendi lehlerine saklı tutulması talebi içeren bir dilekçe.

 Kurumlar bu adayları terhis oluncaya kadar beklerler ve terhis sonrasında başvurmaları durumunda atamalarını yaparlar.

 Göreve atanmış ancak göreve başlamadan önce askere gidenler ne yapmalıdır?

 Bu adaylarımız da bir üst başlıktaki yöntemi izlemelidirler.

 Göreve başladıktan sonra askere gidenler ne yapmalıdır?

 Bu durumda olanlar artık aday değildirler ve kurumlarınca belirtilen belgeleri kurumlarına teslim ederek askere gidebilirler.

 Askerlik dönüşünde ne zaman göreve başlamak gerekiyor?

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre vatani hizmet görevi tamamlayan memur ve adaylar 30 gün içerisinde kurumlarına başvurarak göreve başlamak zorundadırlar.

 Askerlik dönüşünde göreve başlamayanlar için nasıl bir ceza var?

 Terhis sonrasında 30 gün içinde göreve başlamayanlar müstafi (çekilmiş sayılma) olurlar ve bu kişiler 1 yıl boyunca hiçbir kamu kurumunda Devlet memuru olamazlar. Ancak bu süre içinde sözleşmeli personel veya geçici personel olarak işe girmelerinde bir engel yoktur.

Link to this post:

<a href="http://www.dpud.org/askerlik-ve-merkezi-yerlestirme-kpss-tercihleri/">Askerlik ve Merkezi Yerleştirme (KPSS tercihleri )</a>

Similar posts
  • Askerlik Hizmetinin Memuriyete Yıllık... Memurluğa girmeden önce ya da memur olduktan sonra askerlik görevini yapan ya da çeşitli sebeplerle silah altına alınanların, bu dönemlerde geçirdikleri süreler; kazanılmış hak aylığı, memuriyet kıdemi, emekli keseneğine esas aylık, emeklilik hizmet süresi ve yıllık izin süresi hesabına çeşitli şekillerde etki etmektedir. Altta bu etkileri tek tek açıklayalım; A-MEMUR OLMADAN ÖNCE ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ OLANLAR [...]
  • DPB KİT Kadro ve Pozisyonlarında Deği... “Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Kadro ve Pozisyon İptal ve İhdas İşlemlerine İlişkin Tebliğ (2013/3)” 04/05/2013 tarihli ve 28637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gitmiştir. Söz konusu düzenleme ile, Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve bunlar karşısında teşebbüslerin üstlendikleri rol göz önünde bulundurulduğunda,  teşebbüslerin ekonominin güncel şartlarına uygun bir insan kaynağına daha ivedi [...]
  • DPB’DEN GEÇİCİ PERSONELE (4/C) ... Devlet Personel Başkanlığının (DPB) geçici personele (4/C)  ilişkin duyurusu:   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilen Geçici Personelin ikinci kez bu haktan yararlanıp yararlanmayacağı hususunda Başkanlığımıza intikal eden talepler doğrultusunda aşağıdaki duyurunun yapılması gerekli görülmüştür. Geçici Personele İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nda; “Herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar ile (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) istihdam [...]
  • DPB’den Araştırmacı kadrolarına... Devlet Personel Başkanlığından: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanun ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen Geçici 32 nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde, 12 Mart 1971 tarihinden 22/3/2011 tarihine kadar, yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askeri Şura kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerden, Milli Savunma Bakanlığı tarafından hak sahibi olduklarına karar verilenlerin Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifleri [...]
  • Devlet Personel Başkanı Sn. Kumbuzoğl...   Devlet Personel Başkanı (DPB) Mehmet ALi KUMBUZOĞLU 17/12/2012 tarihinde TRT HABER kanalında canlı yayın konuğu olacak. Sayın KUMBUZOĞLU 08:30 da başlayacak programda 52. yılını kutlayan Devlet Personel Başkanlığının görev ve faaliyetleri üzerine bir bilgilendirme yapacak. Tüm kamu çalışanlarının ve memur adaylarının izlemesini tavsiye ederiz.     Link to this post:<a href="http://www.dpud.org/devlet-personel-baskani-sn-kumbuzoglu-trtnin-canli-yayin-konugu-olacak/">Devlet Personel Başkanı Sn. [...]

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

No data found, please check the expiration date.

E-Bülten Üyeliği

E-bülten ile hem derneğimiz faaliyetlerinden hem de uzmanlarımızın hazırladığı haber ve dosyalardan anında haberdar olun !

Arşivler


Hit Counter provided by Skylight
Önceki yazıyı okuyun:
YDS Başvurusunu Kaçıran A grubu Adaylar Hangi Kadrolara Atanabilir ?

Birşekilde YDS başvurusunu kaçıran veya sınava giremeyen KPSS A Grubu Adaylar ne yapmalı? YABANCI DİL SINAVINA BASVURUYU KAÇIRANLARIN HESAPLANACAK KPSS...

Kapat