"Kamu Yönetimi Uzmanlık İşidir"

DPB KİT Kadro ve Pozisyonlarında Deği...

kit kadro

“Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Kadro ve Pozisyon İptal ve İhdas İşlemlerine İlişkin Tebliğ (2013/3)” 04/05/2013 tarihli ve 28637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gitmiştir. Söz konusu düzenleme ile, Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve bunlar karşısında teşebbüslerin üstlendikleri rol göz önünde bulundurulduğunda,  teşebbüslerin ekonominin güncel şartlarına uygun bir insan kaynağına daha ivedi […]

Yüksek Lisans ve Doktora Yapmak Memur...

2013 KPSS sadece A Grubu içindir!

Memuriyete girmeden önce ya da memurlukları sırasında, yüksek lisans veya doktora yapan memurlar, bu eğitimleri nedeniyle çeşitli haklardan yararlanırlar. Gördükleri bu eğitimler nedeniyle çeşitli haklardan yararlanmalarında,  bazen görülen eğitimin memurun mesleği (lisans eğitimi) ile ilgili alanda olması şartı aranırken, bazı durumlarda ise bu şart aranmamaktadır. Yüksek Lisans (master) yapılması -Memurluğa girmeden önce veya memuriyet sırasında […]

DPB’DEN GEÇİCİ PERSONELE (4/C) ...

DPB

Devlet Personel Başkanlığının (DPB) geçici personele (4/C)  ilişkin duyurusu:   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilen Geçici Personelin ikinci kez bu haktan yararlanıp yararlanmayacağı hususunda Başkanlığımıza intikal eden talepler doğrultusunda aşağıdaki duyurunun yapılması gerekli görülmüştür. Geçici Personele İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nda; “Herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar ile (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) istihdam […]

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme ...

dpb_1

  04/01/2013 tarihli ve  28518 sayılı Resmi Gazete Devlet Personel Başkanlığından YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE BELİRLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kapsama dahilpersonele, tazminat ödenecek yabancı dillerin tespiti ve yabancı dil sınavlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) […]

Anayasa Mahkemesi Kararı Sonrasında V...

DPUD Özel Dosya

Anayasa Mahkemesinin Vekalet Görevine İlişkin (2012/11) Kararı Üzerine Bir Değerlendirme KONU: Anayasa Mahkemesinin 2012/11 Esas, 2012/104 sayılı kararıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “…birinci fıkrada sayılan…” ibaresinin iptal edilmesinin etkisi.   İbrahim Cenk  YAŞAR Devlet Personel Uzmanı KONUYA İLİŞKİN MEVZUAT: 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu:   Vekalet görevi […]

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

No data found, please check the expiration date.

E-Bülten Üyeliği

E-bülten ile hem derneğimiz faaliyetlerinden hem de uzmanlarımızın hazırladığı haber ve dosyalardan anında haberdar olun !

Arşivler


Hit Counter provided by Skylight