"Kamu Yönetimi Uzmanlık İşidir"

KPSS Özel koşul kodların detaylı açıklaması (2012)

 

DİKKAT: İlgili belge, sertifika, ehliyet ve bonservislere en geç “28 Kasım”a kadar sahip olmayan adayların bu kodların olduğu kadro/pozisyonları kesinlikle etmemeleri gerekmektedir. Buna rağmen yaparak yerleştirilen adayların atamaları yapılmayacaktır ve 2 yıl boyunca bir daha merkezi yapma haklarını kaybedeceklerdir yani diğer bir deyişle puanları yanacaktır. (Kurumsal alımlara başvurulabilir.) Ataması yapılanların atamaları ise bu durumun ortaya çıkması halinde kurumlarınca iptal edilecektir. 1101 – Cinsiyeti erkek olmak.
1103 – Cinsiyeti kadın olmak.
6103 – Aşçı “Bonservisi” Sahibi Olmak
“Bonservis” ifadesi geçen tüm kodlar için, adayın bonservis istenen alanda herhangi bir süre koşuluna tabi olmaksızın özel sektörde çalışmış olması ve bunun ilgili firma tarafından onaylanarak  belgelenmiş olması gerekmektedir. Örneğin, aşçı bonservisi için, adayın daha önce süresi önemsiz olmak üzere restaurant, otel, fabrika vb aşçılık mesleğinin icra edilebileceği yerlerde çalıştığının ilgili yer tarafından belgelenmesi  yeterlidir. ( MEB onaylı özel bir kurstan ilgili alandan sertifika sahibi olmak ya da öğrenim hayatının herhangi bir döneminde ilgili alandan ders aldığını gösteren transkript, karne vb. belgeler bu kod kapsamında değildir.)
6163 – Microsoft Visual Basic, SQL, Exchange Programlama Dilleri Yada Yazılımlarında          “Bonservis” Sahibi Olmak
Bu kodda da yine “bonservis” ifadesi yer aldığı için, süresi önemsiz olmak üzere özel sektörde ilgili alanlarda çalışmış olmak ve bu durumun ilgili özel sektör firması tarafından belgelendirilmesi yeterlidir.
6225 – M.E.B.’Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak
Halk Eğitim kurslarında ya da özel sektörde bazı kurslar tarafından M.E.B. müfredatına dayalı olarak bilgisayar programları veya kullanımı ile ilgili olarak verilen tüm sertifikalar; içeriği, ders saati ve kaç yıl önce alındığı önemsiz olmak üzere bu kod açısından yeterlidir.
tercih kılavuzunda “3.8. Başvuru şartları arasında “MEB’den Onaylı Bilgisayar    İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” niteliği aranan kadroları, 1.MEB’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, 2.MEB’den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih   edebileceklerdir.” ifadesi yer almaktadır.
Ayrıca, adayların öğrenim hayatlarının herhangi bir bölümünde bilgisayar ile ilgili almış oldukları herhangi bir ders; içerik, ders saati, geçme notu veya dönemi önemsiz olmak üzere belgelendirildiği takdirde bu kod açısından yine geçerlidir.
Lisans veya önlisans mezunu adaylar; tüm lisans/önlisans mezunları bölüm ayrımı olmaksızın mutlaka bir bilgisayar dersi (temel bilgi teknolojileri dahil) almaktadır. Bu durumu gösteren transkriptin kuruma ibrazı atama için yeterli olacaktır. Hatta bir bilgisayar dersi aldıktan sonra üniversiteyi terk eden bir öğrenci halihazırda mezun olmadığı halde ilgili dersi almış olduğu için bu kod şartlarını taşımaktadır.
Ortaöğretim mezunu adaylar; öğrenim süreçlerinde herhangi bir sınıfta herhangi bir dönemde bilgisayar ile ilgili bir ders aldıklarını karne veya okul yönetimince onaylı bir belge ile ispatlamaları bu kodu kullanabilmek için yeterlidir.
Aşağıda örnekleri yer alan sürücü belgelerine yerleştirme döneminin son gününe kadar sahip olmak gerekmektedir. Dolayısıyla sürücü belgelerinin veriliş tarihi bölümünde 02 Şubat 2011  ve öncesi bir tarih yer almayanlar adaylar  bu kodun yer aldığı kadro/pozisyonları tercih etmemelidir. Yani, yerleştirme döneminde sürücü kursuna kaydolmuş olmak, ehliyet yazılı veya direksiyon sınavına girmiş olmak, bu sınavları başarıyla geçmiş olmak veya sürücü belgesi almak için gerekli evrakları emniyet birimlerine teslim etmiş olmak bu kod için kesinlikle hak oluşturmaz.
6505 – B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
Tercih kılavuzuna göre başvuru şartları arasında “B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ SAHİBİ OLMAK” niteliği aranan kadro/pozisyonları, “C”, “D”, “E” ve “G” sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.
6507 – C Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6509 – D Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6511 – E Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6519 – İstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az (5) Yıldır Sahip Olmak.
Bu koşul, ilgili sürücü belgesinin veriliş tarihi ile en geç yerleştirme tarihinin son günü arasındaki sürenin 5 yıl olması anlamına gelmektedir. Örnek olarak önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan 2011/1 Merkezi Yerleştirmelerini ele alırsak bu yerleştirmelerde bu kodun yer aldığı bir kadro/ pozisyonu  tercih etmek isteyen adayların en geç 02 Şubat 2006 tarihinde  ilgili sürücü belgesini almış olmaları gerekir. Bu tarihten bir gün sonra dahi alınmış olan sürücü belgesi sahibi adaylar bu konuda hiçbir hak iddia edemezler, geçersiz tercih yapmış olurlar.
6551 – Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak
Özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmakla beraber aşağıda Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile ilgili yer alan özel şartların da sağlanması gerekmektedir.
Aşağıda yer alan KPDS belgeleri 5 yıl geçerli olmakla birlikte en geç yerleştirme döneminin son günü itibari ile açıklanmış olmalıdır. Yani  2 Şubat itibariyle sonucu açıklanmadıkça KPDS’ye başvurmuş olmak ya da sınava girmiş olmak bu kod açısından hiçbir anlam taşımamaktadır. Ayrıca bu dil belgelerinin7105-İngilizce bilmek kodu ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu dil belgelerine sahip olmak 7105 kodunu tek başına sağlamaz.
6905 – KPDS En Az B Seviyesinde Almanca Bilmek
6909 – KPDS En Az D Seviyesinde Almanca Bilmek
6963 – KPDS En Az B Seviyesinde Fransızca Bilmek
7079 – KPDS En Az E Seviyesinde Rusça Bilmek
7109 – KPDS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
7111 – KPDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
7113 – KPDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek
7105 – İngilizce  Bilmek
Bu kodun yer aldığı kadro/pozisyonlara sadece ama sadece 6 durumda başvurulabilir (kesinlikle TOEFL,KPDS,ÜDS vb ile karıştırılmamalıdır. Aşağıdaki şartlardan herhangi birisini taşımayan aday dil sınav puanlarına sahip olsa dahi bu kodun yer aldığı kadro/pozisyonları tercih edemez ): 1. Ortaögretimde hazırlık eğitimi almış olmak  (lise hazırlık) 2. Yükseköğretimde hazırlık eğitimi almış olmak. (üniversite hazırlık) 3. İlkokuldan sonra hazırlık eğitimi almış olmak  (eski sisteme göre 7 yıl okuyanlar) 4. Yabancı dil ağırlıklı bir ortaöğretim kurumunda öğrenim görmüş olmak. 5. Yabancı dil ağırlıklı bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olmak. 6. Ortaokul başında ya da lise başında hazırlık sınıfı okuduktan sonra normal liselere geçenler
7207 – Avukatlık Ruhsatı Sahibi Olmak
Yerleştirme döneminin son günü itibari ile adayların elinde olması gerekir.
7225 – Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması
Tercih yapan adayın yerleşmesi durumunda, adayın kuruma teslim ettiği atama evrakları doğrultusunda güvenlik birimleri tarafından güvenlik soruşturması ( güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması) yapılarak ilgili kuruma gönderilmektedir. Bu kod için adayların ne tercih ne de atama döneminde yapmaları gereken bir husus ve almaları gereken herhangi bir belge, rapor vb. yoktur.
7257 – Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
Bu koşul, bazı adaylar tarafından sağlık kurumlarından bir belge/rapor alınması gereken bir ifade gibi anlaşılmaktadır. Yine bu koşul, aşağıda yer alan 7268 kodu ile de karıştırılmaktadır. Oysa ki bu kodu gören adaylar sadece şunu düşünmelidir: “ Ben bu kadro/pozisyonu tercih eder, yerleşir ve atanırsam bu görevi ifa ederken seyahate çıkmamı ya da arazide çalışmamı gerektirecek durumlar olacak.”  Böyle bir görevi ifa etmek hususunda kendisi açısından herhangi bir sakınca görmeyen adaylar bu kodun yer aldığı kadro/ pozisyonları tercih edebilirler.
7269 – Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından “Yurdun Her Yerinde Görev Yapabilir      Ve Silah Kullanabilir” İbareli Sağlık Kurulu Raporu Almak.
Bu kodda açıkça “Resmi Sağlık Kuruluşları” ifadesinin yer alması nedeniyle bu raporun Devlet Hastanelerinden alınması gereklidir.
7268 –  Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından ” Yurdun Her Yerinde Görev yapabilir     ve Seyahat edebilir” İbareli Sağlık Kurulu Raporu Almak.
Bu kodda açıkça “Resmi Sağlık Kuruluşları” ifadesinin yer alması nedeniyle bu raporun Devlet Hastanelerinden alınması gereklidir.
Aşağıda örnekleri yer alan “Belgelemek” ifadesi yer alan kodlar için, ilgili alanda ;
1)M.E.B. Onaylı bir sertifika/belgeye sahip olmak ( Halk Eğitim Kurumlarında görülen eğitim sonucu verilen sertifika veya öğrenim hayatının herhangi bir döneminde ders saati, geçme notu ve dönem sayısı önemsiz olmak üzere ilgili alandan ders alındığını gösteren transkript, karne vb belgelere sahip olmak).
2) M.E.B. onaylı olsun veya olmasın alınan ders saati önemsiz olmak üzere ilgili alanda sertifika veren herhangi bir özel kurs/dershaneden sertifika almış olmak.
3) Süresi önemsiz olmak üzere herhangi bir özel sektör kuruluşunda bu alanda çalışmış olduğunu  gösteren bir belgeye sahip olmak.
koşullarından herhangi birini sağlayan adaylar bu kodların yer aldığı kadro ve pozisyonları tercih edebilirler.
7271 – Java ve J2EE bildiğini “belgelemek”
7273 – SQL veya PL/SQL bildiğini “belgelemek”
7275 – Unix bildiğini “belgelemek”
7277 – Linux bildiğini “belgelemek”
7283 – Web tasarımı konusunda “belge sahibi olmak”
Aşağıda yer alan  “Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü ……” ifadesi yer alan tüm kadro/pozisyonlar hakkında gerekli açıklamalar Tercih Kılavuzu Kitapçığında yer almakla birlikte açıklaması yapılan tüm özel koşulları sağlayan adaylar ilgili kadro/pozisyonları tercih etmelidir.
7303 – (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Koruma Ve Güvenlik Görevlisi)
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesine göre bu kadro veya pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:
1.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2.
Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak. 1.
18 yaşını doldurmuş olmak. 3.
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 1.
Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. 2.
14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler… hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe 5 yıl süreli çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.
Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır.
Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6236 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.
* 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.
7311 – (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Çözümleyici)
“Çözümleyici” kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların;
Fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya,
– Diğer fakültelerden mezun olup, bilgisayar alanında ders aldığını belgelemeleri ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına ya da programlama dillerinden en az iki tanesini bildiklerine dair sertifikaya sahip olmaları,
– İngilizce bilmeleri,
şarttır.
7325 – (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Psikolog)
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü “Psikolog” kadrolarını tercih edecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
7327 – (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Muhafaza Memuru)
Gümrük Müsteşarlığı Muhafaza Memuru kadrolarını tercih edecek adayların ilgili mevzuat gereği; erkeklerde en az 1.72 cm, bayanlarda ise en az 1.65 cm boyunda olmaları ve hastanelerden “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık raporu almaları gerekmektedir.
7329 – (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı)
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kadrolarını tercih edecek adayların 298 sayılı KHK’nın 31 inci maddesi gereğince aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
a)  Evvelce herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.
b)  Herhangi bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamak
7341 – (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Sağlık Fizikçisi)
Sağlık Fizikçisi kadrolarını tercih edecek adayların, Yükseköğretim Kurulunun 13/04/2006 tarihli Kararı gereği “Sağlık Fiziği, Radyasyon Onkolojisi Fiziği, Radyoloji ya da Nükleer Tıp” konularında lisans üstü (Bilim Uzmanlığı) öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir.
7339 – (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Sosyolog)
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü “Sosyolog” kadrolarını tercih edecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını,  şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
7343 – (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Odyolog)
Odyolog kadrolarını tercih edecek adayların talep edilen öğrenim programlarından mezun olmalarının yanı sıra, Odyoloji alanında lisans üstü öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir.
DİKKAT: Bu kodlar ve branş bazında mezun olunan bölümlere göre tercih kodları  Devlet Personel Başkanlığının resmi sitesinde “http://www.dpb.gov.tr/kpssduyuru_01.html” linkinde 2.sırada yer alan “Nitelik Kod Kılavuzu” incelenerek öğrenilebilir.(Nitelik kod kılavuzu açılış sayfası lisans bölümünden mezun olunan kodlar ile açılmaktadır. Diğer kodlar için ekranın altındakı “Önlisans”, “Ortaöğretim”, “Özel koşul ve “ Ciniyet-yaş” sekmeleri incelenmelidir.

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

Bu yazı  Devlet Personel Uzmanları Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları derneğe aittir.” www.dpud.org ” biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. (c)

Link to this post:

<a href="http://www.dpud.org/kpss-ozel-kosul-kodlarin-detayli-aciklamasi-2013/">KPSS Özel koşul kodların detaylı açıklaması (2012)</a>

Similar posts
 • Devlet Memurluğuna Atanma Sınav Yönet...              Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  26 Temmuz 2015 tarihli ve 29426 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar Sayısı : 2015/7924 Ekli “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; [...]
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Kitabı Türk ve Dünya Tarihi konusundan Kpss’de 3 soru gelecek olması adaylar için hayati önem taşımakta. Milli Eğitim Bakanlığının Yayınladığı Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Kitabını PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ    Link to this post:<a href="http://www.dpud.org/cagdas-turk-ve-dunya-tarihi-kitabi/">Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Kitabı</a> Okunma Sayısı: 474 [...]
 • Askerlik ve Merkezi Yerleştirme (KPS...     2012 KPSS puanlarıyla yapılacak ilk yerleştirme 24 Haziran-3 Temmuz 2013 tarihleri arasında ÖSYM internet sistemi üzerinden yapılacak. Askerlikle ilişiği bulunan erkek adaylar ise tercih yapıp yapamayacakları ve özellikle de yerleşirlerse kurumlar tarafından atanıp atanamayacakları konusunda tereddütleri bulunmaktadır.   Konuya ilişkin tüm detayları aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz. Konuya ilişkin resmi karar  KPSS’ye ilişkin teknik konularda [...]
 • KPSS’de Yerleşen Adayların Yol Haritası (2012-2013)"> KPSS’... KPSS’ye girdiniz, güzel bir puan aldınız ve merkezi yerleştirme işlemleri bir göreve atanmaya hak kazandınız… Buraya kadar herşek güzel, peki göreve başlamak için neler yapmanız gerekiyor? Meslektaşımız Oktay KUŞER sizler için tüm ihtimalleri içeren, örnekli açıklamalı bir yazı hazırladı! Bu yazı hem atanmaya hak kazanan adaylar hem de kamu kurum ve kuruluşları açısından faydalı bilgiler [...]
 • 2013 KPSS’ye girmek 2012 KPSS P... 2013 KPSS’si için başvuru tarihi yaklaşıyor. Adayların tarafımıza sıkça ilettiği bir soruya açıklık getirmenin faydalı olacağını düşündük: İlgili mevzuat gereği KPSS puanları  2 yıl süre ile geçerli olmaktadır ve bir adayın aynı anda farklı ya da aynı öğrenim düzeyinde  2 adet geçerli KPSS B grubu puanına  sahip olması imkansızdır. 2012 KPSS puanı hem B Grubu [...]

2 Yorum

 1. avatar Hüseyin
  2015-07-01T08:33:44+00:000000004431201507    

  Elinize sağlık çok faydalı bir paylaşım olmuş. Benim bir sorum olacak. 7271 java ile ilgili özel bir firmada bu konuda çalıştığını beyan etmesi yeterli demişsiniz bu 2015 için de geçerli mi teşekkürler

  • avatar yonetici
   2015-07-14T15:54:19+00:000000001931201507    

   Nitelikli Kod Kılavuzuna Yazımızın altındaki linkten ulaşabilirsiniz

Bir Cevap Yazın

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

No data found, please check the expiration date.

E-Bülten Üyeliği

E-bülten ile hem derneğimiz faaliyetlerinden hem de uzmanlarımızın hazırladığı haber ve dosyalardan anında haberdar olun !

Arşivler


Hit Counter provided by Skylight
Önceki yazıyı okuyun:
KPSS Tercihleri Başlıyor !

Merkezi yerleştirme işlemleri için (KPSS-B Grubu) yapılacak tercihler 19-28 Kasım arasında ÖSYM'nin online sistemi üzerinden yapılacaktır.  Adayların 30 tercih hakkı bulunmaktadır.

Kapat