"Kamu Yönetimi Uzmanlık İşidir"

Yazılar Etiketlenmiş özelleştirme

DPB’den Araştırmacı kadrolarına...

DPB’den Araştırmacı kadrolarına ilişkin genel tebliğ

Devlet Personel Başkanlığından: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanun ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen Geçici 32 nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde, 12 Mart 1971 tarihinden 22/3/2011 tarihine kadar, yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askeri Şura kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerden, Milli Savunma Bakanlığı tarafından hak sahibi olduklarına karar verilenlerin Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifleri […]

DPB’ye nakil için bildirilecek ...

DPB’ye nakil için bildirilecek personelin tespitinde yasayla verilen yetkinin devredilemeyeceği hakkında Danıştay kararı

Yetki devrinin hukuki sınırları: Açık yasal dayanak bulunmadığı takdirde yetki devri yapılamayacağı hk. • T.C. ZİRAAT BANKASI İSTİHDAM FAZLASI PERSONELİNİN BELİRLENMESİ ( Yasayla Yönetim Kuruluna Verilen Yetki – Yönetim Kurulu Kararı İle Daha Alt Yönetim Kademelerine Devrine Olanak Bulunmadığı ) • YETKİ DEVRİ 4603/m. 2, Geç.1 1.2.2002 gün ve 24658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3555 sayılı Bakanlar […]

Özelleştirme Programına Alınan Kurum ...

Özelleştirme Programına Alınan Kurum ve Kuruluşların Personel İstihdamı Nasıl Yapılmalı?

Özelleştirme programına alınan kurum ve kuruluşlara, programa alınma kararını takiben alınan personelin nakil hakkı bulunmamaktadır. Konuya ilişkin Devlet Personel Başkanlığının (DPB) resmi sitesinde yayınlanan görüş şu şekildedir: ÖZET: Özelleştirme programına alınan ….. A.Ş.’nin personel ihtiyacının hâsıl olması halinde bu ihtiyacın 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde giderilmesi gerektiği ve ileride yaşanılması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi için […]

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

No data found, please check the expiration date.

E-Bülten Üyeliği

E-bülten ile hem derneğimiz faaliyetlerinden hem de uzmanlarımızın hazırladığı haber ve dosyalardan anında haberdar olun !

Arşivler


Hit Counter provided by Skylight